WiFi

WiFi je bezdrátová technologie, která umožňuje elektronickým zařízením, jako jsou počítače, chytré telefony, tablety nebo další zařízení, připojit se k bezdrátové síti a přenášet data přes rádiové vlny. Tato technologie se často používá pro připojení k internetu nebo ke komunikaci mezi zařízeními v určitém prostoru, známé jako internet věcí.

Slovo „WiFi“ je zkratkou z „Wireless Fidelity“ a je běžně používané pro označení bezdrátového připojení k internetu nebo k bezdrátovým sítím obecně. WiFi umožňuje zařízením připojit se k routeru či přístupovému bodu a komunikovat prostřednictvím rádiových vln, což umožňuje bezdrátový přenos dat. Bezdrátové sítě WiFi jsou široce rozšířené v domácnostech, kancelářích, veřejných prostorech a mnoha dalších místech, což umožňuje uživatelům přístup k internetu a možnost sdílet data bez potřeby fyzického kabelování mezi zařízeními.

WiFi a 5G

Jak WiFi, tak 5G jsou bezdrátové technologie, mají odlišné použití a záběr. WiFi se obvykle používá pro lokální bezdrátové sítě ve vnitřních prostorách, jako jsou domovy, kanceláře nebo veřejná místa, kde umožňuje připojení k internetu nebo sdílení dat mezi zařízeními v omezeném prostoru.

Naopak, 5G je mobilní síť navržená pro pokrytí větších geografických oblastí a je určena pro mobilní telefony a další zařízení, která se pohybují v prostoru. 5G internet slibuje vysokou rychlost, nižší odezvu a schopnost obsloužit větší množství zařízení současně, což je užitečné pro širokou škálu aplikací, včetně chytrých měst, průmyslového internetu věcí (IoT) a dalších.


Výběr z blogových článků:

5G internet kabely

Jaké vymoženosti a jaká rizika přináší 5G internet

Jaký technologický pokrok nám přináší 5G internet? Pátá generace mobilních sítí se celosvětově označuje zkratkou 5G a přináší s sebou desetkrát rychlejší internetové připojení. Jaké další vylepšení přináší a jaká rizika 5G internet představuje?