IP adresa

IP adresa (Internet Protocol adress), je unikátní numerická identifikace přiřazená každému zařízení připojenému k počítačové síti, která používá Internet Protocol pro komunikaci. Tato adresa umožňuje jedinečné rozlišení a identifikaci každého zařízení v rámci dané sítě.

IP adresa je klíčový prvek v procesu směrování dat přes internet. Každé zařízení připojené k síti, ať už jde o počítač, mobilní telefon, chytrý televizor nebo jiné, potřebuje unikátní IP adresu, aby bylo možné komunikovat s ostatními zařízeními v síti a přistupovat k internetovým službám. IP adresy mohou být dynamické (přidělené dočasně zařízeními při připojení k síti) nebo statické (přidělené pevně a neměnně).

Existují dvě hlavní verze IP adres:

  • IPv4 (Internet Protocol verze 4)
  • IPv6 (Internet Protocol verze 6)

IPv4 adresa má obvykle takovýto formát: „192.168.1.1“, kde každý ze čtyř číselných bloků může nabývat hodnot od 0 do 255.

Vzhledem k rostoucímu počtu zařízení připojovaných k internetu dochází k postupnému přechodu na IPv6, které má mnohem větší prostor pro adresy a má formát sestavený z osmi bloků hexadecimálních čísel oddělených dvojtečkou, například „2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334“.


Výběr z blogových článků:

5G internet kabely

Jaké vymoženosti a jaká rizika přináší 5G internet

Jaký technologický pokrok nám přináší 5G internet? Pátá generace mobilních sítí se celosvětově označuje zkratkou 5G a přináší s sebou desetkrát rychlejší internetové připojení. Jaké další vylepšení přináší a jaká rizika 5G internet představuje?