Nízký tarif

V energetice se pojem „nízký tarif“ obvykle vztahuje na speciální tarifní plány, které nabízejí nižší ceny elektřiny nebo plynu během určitých časových období. Tyto tarify jsou navrženy s cílem motivovat spotřebitele, aby svou energeticky náročnou činnost přesunuli do časů s nižší poptávkou, což může pomoci vyrovnat zatížení sítě.

Existuje několik typů nízkých tarifů v energetice:

Noční tarify: Noční tarify nabízejí nižší ceny elektřiny nebo plynu během nočních hodin, obvykle od večera do rána. Tyto tarify jsou vhodné pro spotřebitele, kteří provádějí energeticky náročné činnosti ve večerních a nočních hodinách, například praní, sušení prádla nebo nabíjení elektrických vozidel.

Tarify mimo špičku: Tarify mimo špičku nabízejí nižší ceny elektřiny nebo plynu během období s nižší poptávkou, která obvykle připadají na denní hodiny mimo nejvytíženější špičky. Tyto tarify mohou být rozděleny do různých časových bloků, například ráno, odpoledne a večer.

Tarify pro obnovitelné zdroje energie: V některých zemích existují také speciální tarify pro obnovitelné zdroje energie. Tyto tarify nabízejí nižší ceny elektřiny, která je generována z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární, větrné nebo vodní elektrárny.

nabídky TV

Výběr z blogových článků:

Žárovka v zásuvce

Otázky a odpovědi kolem spotové ceny energií

V poslední době vzrůstá zájem o informace kolem spotové ceny energií. Pro mnohé z nás byl extrémní cenový nárůst energií v minulém roce šok, tak není divu, že se lidé více zajímají o „jiných“ dodávkách energií. Máte-li zájem se dozvědět více o fungování energetického systému