Co je to VPN

VPN (Virtuální privátní síť), je technologie, která vytváří bezpečné a šifrované spojení přes veřejnou síť, jako je internet. Cílem VPN je poskytnout uživatelům zabezpečený a anonymní přístup k internetu a také umožnit propojení vzdálených síťových zařízení tak, aby mezi nimi vznikla virtuální síť, která funguje, jako by byla fyzicky propojena.

Základními vlastnostmi VPN jsou:

  • Šifrování dat: VPN šifruje veškerá data přenášená mezi uživatelem a VPN serverem. Tímto způsobem chrání citlivé informace před možnými hackerskými útoky.
  • Anonymizace IP adresy: VPN umožňuje uživatelům skrýt svou skutečnou IP adresu. To znamená, že webové stránky a online služby vidí IP adresu VPN serveru, nikoliv skutečnou IP adresu uživatele, což přispívá k zachování anonymity.
  • Přístup k blokovaným obsahům: VPN umožňuje uživatelům překonávat geografická omezení a získávat přístup k obsahu, který by bez VPN nebyl dostupný (například streamování videí nebo přístup k webovým stránkám, které jsou ve zvolené zemi blokovány).
  • Bezpečné připojení k veřejným sítím: VPN je široce využívána k zabezpečení připojení k veřejným Wi-Fi sítím, což snižuje riziko „odposlechu“ nebo útoků na veřejně přístupných místech.

VPN se používá nejen pro osobní bezpečnost a ochranu soukromí, ale také pro podniky, které potřebují zabezpečit komunikaci mezi vzdálenými pobočkami nebo umožnit vzdáleným zaměstnancům bezpečný přístup k firemním informacím.


Výběr z blogových článků:

5G internet kabely

Jaké vymoženosti a jaká rizika přináší 5G internet

Jaký technologický pokrok nám přináší 5G internet? Pátá generace mobilních sítí se celosvětově označuje zkratkou 5G a přináší s sebou desetkrát rychlejší internetové připojení. Jaké další vylepšení přináší a jaká rizika 5G internet představuje?