koncesionářské poplatky

Koncesionářské poplatky a jejich budoucí navyšování

Vláda zvažuje zásadní změnu v systému televizních poplatků, která by měla výrazný dopad na koncesionářské poplatky. Podle poslance Jana Laciny (STAN) by se měly poplatky rozšířit také na užívání počítačů a mobilních zařízení pro přístup k televiznímu a rozhlasovému obsahu. Tento krok by znamenal rozšíření okruhu plátci o zhruba 600 tisíc domácností.

Rozšíření koncesionářských poplatků

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) potvrdil, že rozšíření koncesionářských poplatků je důležitou součástí přípravy nového zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Tato změna je reakcí na rostoucí popularitu sledování televizního a rozhlasového vysílání přes internet, což je trend zejména mezi mladšími generacemi. Tradiční televizní přijímače se tak stávají méně využívanými.

Předseda mediálního výboru, Aleš Juchelka (ANO), poukázal na fakt, že stávající situace, kdy uživatelé sledují mediální obsah prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů bez povinnosti platit poplatky, vyžaduje nové řešení.

Vláda se nezaměřuje pouze na rozšíření poplatků na nové typy zařízení, ale zvažuje také možnost jednorázového zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. Jan Lacina naznačuje, že tato změna by mohla vstoupit v platnost od 1. ledna 2024. V rámci diskuzí se zvažuje také možnost automatického zvyšování poplatků v závislosti na míře inflace.

Navýšení televizních a rozhlasových poplatků

Vládní koalice se shodla na navýšení televizních a rozhlasových poplatků. Měsíční rozhlasový poplatek by měl vzrůst na 55 Kč (nyní 45 Kč) a televizní na 160 Kč (nyní 135 Kč). Dále došlo k rozhodnutí, že podnikatelé budou platit poplatky podle počtu zaměstnanců, nikoli podle počtu zařízení. Nově se budou platit poplatky i za mobilní telefony a počítače, které umožňují příjem veřejnoprávních médií.

Domácnost

Pro domácnosti zůstává pravidlo, že platí poplatek za jedno zařízení, bez ohledu na jejich počet.

Firmy

Podnikatelské subjekty dříve odváděly koncesionářské poplatky za každé zařízení, které bylo využíváno v rámci jejich podnikání. Nyní se však plánuje změna systému výpočtu těchto poplatků, kdy se bude zohledňovat počet zaměstnanců. Tato nová metoda by měla stanovit výši poplatků jako násobek standardní měsíční sazby, která bude odpovídat počtu zaměstnanců firmy. Navíc, malé podniky a živnostníci s pěti a méně zaměstnanci by podle tohoto návrhu neměli mít povinnost poplatky platit. Přehledněji:

 • do 5 zaměstnanců – jsou osvobozeni od poplatků
 • 6 až 19 zaměstnanců – zaplatí trojnásobek obou poplatků, což bude dohromady 645 Kč
 • 20 až 49 zaměstnanců – sedminásobek výše rozhlasového poplatku a sedminásobek výše televizního poplatku = 1505 Kč
 • 50 až 249 zaměstnanců – dvacetinásobek – 4300 Kč
 • 250 až 999 zaměstnanců – x 45, tedy 9675 Kč
 • více než 1000 zaměstnanců – x 100, tedy 21 500 Kč.

televize na stěně

Internetová televize, streamingová televize a IPTV

Internetovou televizi je možné sledovat pomocí připojení k internetu, aniž byste museli mít klasickou televizi s kabelovým nebo satelitním příjmem. Internetové televize obvykle poskytují širokou škálu programů, včetně zpravodajství, sportu, filmů, seriálů a dalších pořadů.


Blíže o koncesionářském poplatku

Koncesionářský poplatek je určen k podpoře veřejnoprávního vysílání. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby financování České televize bylo nezávislé na státním rozpočtu, což zaručuje její nezávislost.

Výše poplatku je stanovena na 135 Kč měsíčně a platí se jednotně za každou domácnost vlastnící televizní přijímač. Tato suma se nemění v závislosti na počtu obyvatel domácnosti nebo množství televizních přijímačů. Například, pokud máte trvalé bydliště v Českých Budějovicích a zároveň vlastníte chatu na Lipně s dalším televizním přijímačem, poplatek platíte pouze jednou za hlavní domácnost.

 

Jaké jsou platební povinnosti?

Každá domácnost vybavena televizorem je povinna platit koncesionářské poplatky. Tato povinnost platí i v případě, že televizor používáte pouze pro sledování obsahu na komerčních platformách jako je YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime, HBO a podobně.

Naopak, poplatek není vyžadován za používání počítačových monitorů, notebooků nebo mobilních telefonů. To by se však s novelou mělo změnit.

Pokud tedy máte doma televizor, i když není připojen k anténě, stále jste povinni platit televizní poplatek, protože televizor má technickou schopnost přijímat signál.


Kdo má nárok na osvobození od TV poplatku?

Osvobození od placení koncesionářského poplatku:

 • Osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí (musí toto splňovat všichni členové domácnosti).
 • Osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou (musí toto splňovat všichni členové domácnosti).
 • Domácnosti s příjmem za poslední kalendářní čtvrtletí nižším než 2,15násobek životního minima (je nutné se k osvobození přihlásit a prokázat tuto skutečnost. Osvobození platí maximálně 6 měsíců od data nároku a v případě trvání podmínek je nutné znovu prokázat potřebnými dokumenty).
 • Cizinci bez uděleného povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu na území České republiky.


Jak mohu odhlásit placení TV poplatku?

Televizní poplatek je možné odhlásit z právních důvodů definovaných zákonem, zejména v těchto případech:

 • V případě úmrtí poplatníka – pro odhlášení SIPO poplatníka navštivte jakoukoliv pobočku České pošty a předložte úmrtní list a spojovací číslo SIPO. Při přímé platbě na účet kontaktujte přímo Českou televizi.
 • V případě, že již nevlastníte televizní přijímač – zašlete vyplněný formulář „Evidenční list“, jehož vzor naleznete na oficiálních stránkách ČT.
 • Pokud jste začali sdílet domácnost s jiným evidovaným poplatníkem – v tomto případě se zasílá variabilní číslo tohoto plátce a současně se odesílá odhláška přímo na ČT (vzor a místo odeslání na webu ČT).

Musím platit poplatek i když sleduji pouze vysílání kabelových stanic nebo internetovou TV?

Ano, i pokud nesledujete programy České televize a využíváte pouze satelitní nebo kabelovou televizi, je nutné televizní poplatek platit. Tento poplatek není zahrnut v platbách za satelitní či kabelovou televizi. Česká televize poskytuje své programy kabelovým a satelitním operátorům bezplatně.

Podle zákona č. 348/2005 Sb. je televizní poplatek vybírán Českou televizí za vlastnictví televizního přijímače, a to nezávisle na tom, zda sledujete její kanály či pořady.


Co když nevlastním žádný TV přijímač, musím podat čestné prohlášení?

Pokud nevlastníte televizní přijímač a nejste registrováni jako plátce televizního poplatku, není nutné podávat čestné prohlášení.

V případě, že však obdržíte výzvu od České televize kvůli neevidovanému plátci na základě informací od energetických společností, je potřeba do 30 dnů poslat čestné prohlášení o tom, že nevlastníte ani neužíváte televizní přijímač.

Jste-li v domácnosti, kde je jiný člen již registrován jako plátce, není třeba se hlásit jako nový poplatník, pokud tuto informaci sdělíte ČT.


Musím platit koncesionářský poplatek i když nemám settop box?

Bohužel musíte, povinnost placení poplatku za televizní vysílání je spojena s vlastnictvím televizního přijímače i když nemáte možnost přijímat televizní signál.


internetová televize

Jak sledovat TV zapojenou pomocí koaxiálního kabelu

Před samotným zapojením si musíte zjistit pár věcí. Jestli je váš televizor digitální a je zkonstruovaný pro příjem DVB-T2 nebo vlastníte televizor analogový a budete muset připojit set-top-box. A druhá věc, nalézt