Fotovoltaika

Jde o metodu přímé přeměny slunečního záření na elektřinu. Díky fotovoltaice lze využít přebytky elektřiny například k ohřevu vody. Fotony slunečního záření po dopadu na fotovoltaický článek předávají svou energii elektronům a z článku do spotřebiče začne téci elektrický proud.

Základní prvek při výrobě fotovoltaických článků je křemík. Fotovoltaické články dělíme na:

  • Monokrystalické – nejkvalitnější a nejdražší
  • Polykrystalické – méně kvalitní a levnější
  • Z amorfního křemíku – nejméně kvalitní a nejlevnější
porovnání půjček

Výběr z blogových článků:

nejvýhodnější rodinný tarif

Pomůžeme Vám vybrat nejvýhodnější rodinný tarif

Při výběru rodinného tarifu je důležité zvážit několik faktorů, jako je počet členů v tarifu, jejich individuální potřeby a spotřeby dat, minut volání a SMS.

Zvažte rozdělení služeb mezi členy rodiny. Mladší generace bude jistě více využívat mobilní data než volání. Větší objem volání přihrajte sobě a větší objem dat věnujte dětem. Pak je už na vás, jaké objemy u tarifů zvolíte.